+45 89 34 35 36

Noget af det allervigtigste

Hvad enten du skal sælge eller købe, er det en ualmindelig god idé at sikre dig, at det, inden du underskriver købsaftalen, indføjes i dokumentet, at aftalen i det hele er betinget af UNIVERSADVOKATERs godkendelse.

Dermed sikrer du dig, at hverken du, ejendomsmægleren eller andre har overset noget, der i værste fald kan have store økonomiske eller brugsmæssige konsekvenser eller kan indebære alvorlige risici.

Skulle vi overse noget, er vi - og du - dækket af den lovpligtige advokatansvarsforsikring.

Når du har underskrevet med forbehold, beder du blot ejendomsmægleren om at maile os handlens dokumenter til godkendelse.

Sådan kan forbeholdet se ud, hvis du er køber

"Købers underskrift er betinget af, at UNIVERSADVOKATER kan godkende købsaftalen i dens helhed. Eventuelle indsigelser skal meddeles sælgers ejendomsmægler senest den xxx kl. xxx."