+45 89 34 35 36
ANDELSBOLIGFORENINGERNE KAN ÅNDE LETTET OP
7. maj 2020
af advokatfuldmægtig Simone Glavind

I starten af 2020 fremlagde Boligministeriet et udspil om ændring af bestemmelsen i Boligreguleringslovens § 5, hvilket fik landets andelsboligforeninger, der benytter sig af valuarvurderinger og den offentlige ejendomsvurdering i forbindelse med fastsættelse af foreningens ejendomsværdi, til at ryste i bukserne.

Det såkaldte ’’Blackstone-indgreb’’ har til formål, at forhindre store kapitalfonder i at opkøbe ældre ejendomme i landets større byer, foretage gennemgribende forbedringer og herefter hæve huslejen på de enkelte lejemål.

Initiativerne lyder på, at der skal indføres en periode, hvor en ny udlejer er i en karensperiode, så der efter, at en udlejningsejendom har skiftet ejer, først kan indgås aftale om husleje efter det lejedes værdi i nye lejemål efter 5 år.

Som hovedregel skal en lejefastsættelse ske ud fra et lejemåls andel af den samlede udlejningsejendoms driftsudgifter med tillæg af et lovbestemt afkast, samt et evt. forbedringstillæg – den omkostningsbestemte husleje.

Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 regulerer lejefastsættelse i lejemål, som inden genudlejning er blevet gennemgribende forbedret og er altså en undtagelse til denne hovedregel.

 

Betydningen for værdiansættelsen af andelsboligforeningernes ejendomme

Netop muligheden i Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 er et grundlæggende element i valuarvurderingen som prisfastsættelsesmetode, da andelsboligforeningernes ejendomme her vurderes, som udlejningsejendomme.

Hvis man fjerner § 5, stk. 2-forhøjelsen, falder værdien af det lejedes værdi og dermed udlejningsejendommens værdi. Dette betyder, at andelsboligforeningerne kunne se frem til en lavere valuarvurdering, som herefter giver et fald i andelsværdierne.

Ved lovforslaget der blev fremsat den 22. april 2020 fremgår det dog, at aftalepartierne er enige om, at ’’Blackstone-indgrebet’’ ikke skal have negative konsekvenser for andelsværdierne.

Der gives således mulighed for at fastholde valuarvurderingerne tidsubegrænset og omfatter valuarvurderinger foretaget inden lovforslagets ikrafttrædelse. Dette sikrer, at en ændring af Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 ikke vil få virkning på den pris, som andelshaverne lovligt kan tage for deres andelsbolig.

Herudover indføres en overgangsordning, hvor allerede igangsatte, større ombygningsprojekter kan indregnes i valuarvurderingen. For de foreninger, der benytter sig af den offentlige vurdering som værdiansættelsesprincip, gives der mulighed for tidsubegrænset at anvende de gamle vurderinger, hvis den gamle vurdering er højere og i stedet ønskes anvendt.

Karensperioden vil ikke gælde ved omdannelsen fra andelsboligforening til udlejningsejendom og normalvedtægtens krav om 4/5 tilslutning til forslag om en andelsboligforenings opløsning lovfæstes.

 

Forbedringer af andelsboligforeningers ejendomme i fremtiden

I lovforslaget har man taget højde for, at de andelsboligforeninger, som har benyttet sig af en valuarvurdering eller en offentlig vurdering som værdiansættelsesmetode foretaget før lovens ikrafttræden, skal have mulighed for at lægge værdien af forbedringer udført på ejendommen til den vurdering som fastholdes.

Ændringen i Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 vil derfor ikke få betydning for landets andelsboligforeninger.

 

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Maj 2020
April 2020
af advokatfuldmægtig Simone Glavind
December 2019
6. december 2019
Advokat Kirsten Therkelsen
Juni 2019
Boligsiden.dk den 23. juni 2019
April 2019
Boligsiden.dk den 9. april 2019
Februar 2019
Boligsiden.dk den 26. februar 2019
December 2018
Finans.dk den 7. december 2018
November 2018
Boligsiden.dk den 29. november 2018
Finans.dk den 26. november 2018
Ejendomswatch.dk den 8. november 2018
Finans.dk den 2. november 2018
Oktober 2018
Finans.dk den 9. oktober 2018
August 2018
Juli 2018
Finans.dk den 24. juli 2018
Finans.dk den 2. juli 2018
Juni 2018
Endnu en advokat med forstand på boligjura
Maj 2018
Boligsiden.dk den 11. maj 2018
April 2018
24. april 2018
Finans.dk den 21. april 2018
Finans.dk den 11. april 2018
Finans.dk den 10. april 2018
Finans.dk den 3. april 2018
Marts 2018
Finans.dk den 16. marts 2018
Finans.dk den 14. marts 2018
Berlingske Business den 5. marts 2018
TV2 Nyheder den 2. marts 2018
Februar 2018
Finans.dk, den 28. februar 2018
Ny bog af David Kjær Hermansen
dr.dk den 20 februar 2018
Januar 2018
Jyllands-Posten.dk den 30. januar 2018
Finans.dk den 22. januar 2018
Finans.dk den 2. januar 2018
December 2017
Ekstra Bladet den 21. december 2017
Den 12. december 2017
Business.dk den 4. december 2017
November 2017
Finans.dk den 28. november 2017
Business.dk den 16. november 2017
Finans.dk den 14. november 2017
Politiken.dk den 14. november 2017
9. november 2017
Politiken.dk den 8. november 2017
Politiken.dk den 8. november 2017
Finans.dk den 31. oktober 2017
Berlingske Business den 1. november 2017
Oktober 2017
Berlingske Business den 24. oktober 2017
Berlingske Business den 25. oktober 2017
Finans.dk den 17. oktober 2017
Finans.dk den 18. oktober 2017
Berlingske Business den 16. oktober 2017
Finans.dk den 12. oktober 2017
Berlingske den 29. september 2017
September 2017
Børsen den 28. september 2017
Politiken.dk den 27. september 2017
Finans.dk den 27. september 2017
TV2.dk den 25. september 2017
Finans.dk den 21. september 2017
Finans.dk den 15. september 2017
Berlingske den 13. september 2017
Finans.dk den 13. september 2017
BT.dk den 4. september 2017
Finans.dk den 6. september 2017
Berlingske den 4. september 2017
Finans.dk den 31. august 2017
August 2017
Berlingske den 22. august 2017
Berlingske den 15. august 2017
Berlingske den 14. august 2017
Finans.dk den 10. august 2017
Berlingske Business den 9. august 2017
Finans.dk den 6. august 2017
Juli 2017
Information den 27. juli 2017
Finans.dk den 24. juli 2017
Finans.dk den 9. juli 2017
Finans.dk den 4. juli 2017
Berlingske den 30. juni 2017
Juni 2017
Jyllands-Posten den 28. juni 2017
Berlingske Business den 26. juni 2017
Finans.dk den 12. juni 2017
Maj 2017
30. maj 2017
Finans.dk den 29. maj 2017
Information den 3. maj 2017
altinget.dk den 2. maj 2017
Finans.dk den 30. april 2017
April 2017
Berlingske Business den 26. april 2017
Vi er specialister
Finans.dk den 8. april 2017
Marts 2017
finans.dk den 30. marts 2017
Finans.dk den. 22. marts 2017
Information den 17. marts 2017
16. marts 2017
Berlingske Business 13. marts 2017
Berlingske Business den 15. marts 2017
Artikel i Information.dk den 8. marts 2017
Februar 2017
finans.dk den 23. februar 2017
Jyllands-Posten den 27. februar 2017
finans.dk den 20. februar 2017
finans.dk den 15. februar 2017
14. februar 2017
Jyllands-Posten den 13. februar 2017
TV2 Nyheder
10. februar 2017
Jyllands-Posten den 9. februar 2017
Jyllands-Posten den 9. februar 2017
5. februar 2017
Børn køber til forældre
Januar 2017
Pas på at du ikke også skal betale for både vejen og kloakken
Berlingske den 20. januar 2017
Jyllands-Posten den 21. januar 2017
Læs artiklen på bolius.dk den 7. december 2016
23. januar 2017
DR Nyheder den 11. oktober 2016
Artikel på Finans.dk den 19. august 2016
November 2016
Jyllands-Posten den 11. september 2015